Plán na rok 2024

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 18.1.  Ve středu 24. ledna se v rámci přípravy na první svaté přijímání uskuteční další setkání rodičů dětí, které se letos připravují k přijetí této svátosti. Setkání (bez účasti dětí) proběhne na faře v Sudicích od 18 hod.
 • 18.1.  Na nástěnce u zadního bočního vstupu do kostela v Sudicích je k nahlédnutí přehled hospodaření farnosti Sudice za rok 2023.
 • 21.1.

  3. neděle v liturgickém mezidobí (21. ledna 2024) se v církvi na celém světě slaví jako neděle Božího slova. Ve všech farnostech se také bude konat sbírka na biblický apoštolát.

  Měsíční sbírka na opravy se uskuteční příští týden 28. ledna.

květen
 • 5.5.
  • Ve dnech 2. – 10. května 2024 se v naší diecézi modlíme Novénu za obnovu našich rodin, která vyvrcholí poutí a instalací ostatků blahoslavené rodiny Ulmových v kostele Panny Marie Pomocné na Maria Hilf 11. května 2024.
  • V naší farnosti se tuto novénu modlíme společně v rozmezí daných dní po každé mši svaté.
  • V úterý 7. května a ve čtvrtek 9. května v Sudicích ve farním kostele v 18 hod.
 • 5.5.
  • V měsíci květnu budou po některých bohoslužbách probíhat pobožnosti k Panně Marii (tzv. májové pobožnosti).
   • Sudice: pátek a neděle
   • Rohov: pondělí a čtvrtek
   • Třebom: neděle
  • Vzhledem k diecézní novéně za obnovu rodin, kterou se modlíme po každé mši svaté, začnou májové pobožnosti od neděle 12. května.
  Při pobožnostech budeme letos naslouchat zamyšlením nad invokacemi Loretánské litanie k Panně Marii a modlitbou světců.
 • 5.5.
  • Ve čtvrtek 16. května v 19 hod. se na faře v Sudicích uskuteční setkání nově ustanovené ekonomické rady farnosti Sudice.
  • K účasti na tomto setkání jsou přizvání i členové ekonomické rady posledního funkčního období.
 • 11.5.
  • V sobotu 11. května 2024 se na mariánském poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor uskuteční diecézní pouť rodin za nová duchovní povolání a obnovu rodin.
  • Ve 13.30 modlitba růžence, poté mše svatá ve 14 hod. s uložením ostatků bl. rodiny Ulmových (celebruje otec biskup Martin David).
  • Po celou dobu až do 17 hod. je zajištěn doprovodný program pro celou rodinu (dílny a divadélko pro děti, pohádka, lesní pedagogika …).
  • V 16:30 adorace a slavnostní požehnání.
 • 18.5.  Modlitební vigilie k Duchu Svatému se zpěvy Taizé v kostele v Sudicích
 • 19.5.

  Svatodušní odpoledne aneb farní smaženice

červen
 • 1.6.  Farní pouť na svatý Hostýn
 • 2.6.

  Ve dnech nepřítomnosti duchovního správce od pondělí 3.6. do čtvrtku 6.6. nebudou složeny bohoslužby. Pro případ pomazání nemocných nebo zajištění pohřbu k dispozici P. Vlastimil Krajčovič ze Strahovic, tel.: 731 625 672.

 • 23.6.

  V neděli 23. června: Odpust v Sudicích - v 10 hod. mše sv. k patrociniu kostela sv. Jana Křtitele.

 • 29.6.  V sobotu 29. června: Odpust v Rohově - v 15 hod. mše svatá k patrociniu kaple sv. Petra a Pavla v Rohově.
červenec
 • 1.7.  Setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé
listopad
 • 6.11.  8.–15. listopadu 2024 farní letecký poutní zájezd do Řecka “Po stopách sv. Pavla”.