Průběžná sbírka na opravy farních prostor k setkávání

Průběžná sbírka na opravy farních prostor k setkávání

Datum a čas začátku

6.7.2024 15:02

Datum konce

6.8.2024

Místo uskutečnění

Farnost Sudice

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Průběžná sbírka na opravy farních prostor k setkávání

Ve druhé polovině července proběhne výměnou posledních 9 oken dokončení první fáze úprav společenských prostor na faře v 1. patře určených k setkávání.
Dosud se podařilo dokončit zcela nový rozvod topení, vody, odpadu i elektra, a také vybudovat dvě zcela nové toalety.
Současné opravy probíhají mj. díky 500.000 Kč dotaci z Moravskoslezského kraje a za přispění 200.000 Kč z obce Sudice. Dotace z Kraje však činí jen 50 procent z nákladů a jsou omezena jen na výměnu oken.
Všechny zbylé práce hradíme z farního rozpočtu. Tyto náklady (vyjma výměny oken) nejsou ještě vyfakturovány, ale jedná se přibližně o částku 730.000 Kč. Je jen na farnosti, aby vše financovala z vlastních zdrojů, aby se prostory pro setkávání mohly využívat jak pro farní účely, tak pro aktivity Muzea Hlučínska, které má záměr prostory fary využívat pro vzdělávací aktivity.
Dokončení všech dalších oprav v rámci poslední fáze úprav fary (restaurování nástropních maleb, oprava podlah, úprava osvětlení, nákup vybavení) bude závislé na podpoře z regionálního dotačního programu MAS Hlučínska, o kterou budeme žádat v září tohoto roku.
Přispět je možné finančním darem v hotovosti (formou darovací smlouvy), do pokladničky vzadu ve farním kostele v Sudicích, tak i přímo na farní účet jednoduchou QR platbou.