Obnova varhan v Třebomi

Obnova varhan v Třebomi

Díky příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti a za partnerství třebomského rodáka, bývalého generálního vikáře v německé Fuldě, prof. Gerharda Stankeho bylo možné přistoupit ke generální opravě těchto varhan. Varhany byly opravovány od pozdního léta 2022 až do prosince téhož roku.

Zobrazit víc