Úvod k Desateru

Úvod k Desateru

Pracovní listy k tématu Desatero

PL Jak být vlastním pánem
(kliknutím na název PL jej stáhnete ve formátu PDF)

PL Je Desatero jen pro křesťany nebo pro všechny? (kliknutím na název PL jej stáhnete ve formátu PDF)

Co si přečíst z Bible?

Starozákonní příběh

Otázky k opakování

  1. Co znamená jméno Mojžíš?
  2. Pod jakým znamením se Bůh setkal s Mojžíšem na hoře Choreb?
  3. Jakou překážku museli Izraelité překonat na začátku své cesty z Egypta?