Manželství

Manželství

Informace k přípravě na manželství viz Příprava na manželství 2021

Svátost manželstvívyžaduje náležitou přípravu, obvykle tříměsíční. Snoubenci by měli být katolíci žijící vírou Církve. Chce-li někdo uzavřít sňatek s nepokřtěným či s osobou jiného vyznání, místní kněz vyžádá u biskupa souhlas (dispens). Pokud by jeden ze snoubenců žádal o křest, blížící se sňatek není důvodem ke zkrácení křestní přípravy, která trvá minimálně 6 měsíců.

Církevní sňatek nemůže uzavřít ten:

  • kdo nechce žít s partnerem po celý život,
  • kdo neuznává jedinost manželství,
  • kdo by úplně vylučoval přijetí potomstva,
  • kdo už je vázán platným sňatkem.

Doklady k zápisu o uzavření manželství:

  • rodné listy a občanské průkazy snoubenců,
  • potvrzení o křtu (církevní sňatek je možný, je-li alespoň jeden pokřtěn v katolické církvi),
  • jména, příjmení, adresy a rodná čísla svědků (svědkem může být osoba starší osmnácti let, která má průkaz totožnosti).