Pomazání nemocných

Pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných je zvláštní milost, která:

 • spojuje nemocného s Kristovým utrpením,
 • dává mu útěchu, posilu, pokoj a odvahu, aby dokázal snášet utrpení nemoci nebo stáří,
 • odpouští hříchy, jestliže nemohl přijmout svátost smíření,
 • uzdravuje, jestliže to prospívá ke spáse duše
 • a připravuje na přechod do věčného života.

Srov. KKC 1532

Tuto svátost může přijmout pokřtěný člověk

 • pokud je těžce nemocný (nemoc ohrožuje jeho život),
 • čeká-li nemocného závažná operace,
 • ve stáří, kdy je už pro samotný vyšší věk soužen různými nemocemi,
 • když umírá, ukončuje se jeho běh života.

Víte-li, že je ve vašem okolí nebo vašimi příbuznými osoba, která touží přijmout tuto svátost nebo svaté přijímání, popř. by přivítala návštěvu kněze, zanechte kontakt (jméno a adresu nemocného, věk, telefon) v sakristii  Sudicích, v Třebomi či Rohově, ve schránce farního úřadu nebo na telefonním čísle +420 605 777 107.

Kdykoli je možné zavolat kněze kvůli zaopatření, aby duše v okamžiku umírání byla posilněná milostí v boji s utrpením, nemocí a strachem ze smrti.

Duchovní péče v Opavě ve Slezské nemocnici a v Psychiatrické nemocnici

 • Nabízí svátosti (pro římskokatolické křesťany), rozhovor, naslouchání, doprovázení v nemoci, modlitbu.
 • Je určena lidem jakéhokoli vyznání, hledajícím i bez vyznání, nemocným jejich příbuzným a blízkým, zdravotnickému personálu.
 • Péče je poskytována na žádost pacienta či jeho rodiny nebo prostřednictvím ošetřujícího personálu na tel. čísle: +420 734 435 276 (P. Paweł Ziółkowski, Th.D.)