Co tak letos trochu z blízka prozkoumat, zda i v naší diecézi něco z gotického slohu „nevykvetlo“ – a to zábavnou hrou pro celou rodinu o zajímavé ceny?!

Sloh, který se začal rozvíjet ve 12. století ve Francii a v některých evropských zemích se užíval až do 16. století – a to především u sakrálních objektů.

Pravidla soutěže:

Soutěž bude probíhat od 1. 7. – 15. 9. 2024.

Ke hře potřebujete hrací kartičku, kterou lze získat v kostelích zpřístupněných v rámci projektu Otevřené chrámy, v diecézním zpravodaji OKNO (č. 7–8) nebo ji lze stáhnout zde.

Následně zapátrejte v mapě, kde se místa, která máte objevit, nacházejí a pak už stačí jen mít chuť objevovat.

  1. Navštivte 10 míst, která jsou vyjmenována v textu níže a také na zadní straně hrací kartičky.
  2. Na nástěnce u kostela najdete krátký text a tajný kód, jenž si zapíšete do příslušného políčka na hrací kartě.
  3. Vyplněnou hrací kartu odevzdejte na recepci v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, v Informačním centru města Krnova, Informačním centru města Frýdek a muzeu Svět Komenského ve Fulneku.
  4. Každý účastník za vyplněnou kartu získá na výše uvedených místech hezkou cenu a postupuje do slosování, které proběhne po ukončení soutěže!
  5. Pro informace nás kontaktujte: otevrenechramy@doo.cz nebo +420 739 994 350

Místa v diecézi, která ukrývají stopy gotiky:

Těšíme se na viděnou.