• Ve spolupráci s cestovní agenturou Experitour a Palomino připravujeme v termínu 8. – 15. listopadu 2024 farní letecký poutní zájezd do Řecka po stopách sv. Pavla.
  • Odlet i zpáteční přílet do Krakova
  • Program pouti počítá s návštěvou Atén, Akropole s areopagem, Olympie, města Patras, Delfy, Korintského průplavu, Thermopylae, starověký Korint, Filippi, Thessaloniki (Soluň), aj.
  • Cena 29.960 Kč a zahrnuje 7x ubytovaní se snídaněmi, 7x večeři, přepravu klimatizovaným autobusem, obousměrnou letenku a dopravu z Opavy na letiště do Krakova a zpět.
  • PŘIHLAŠOVÁNÍ a zaplacení zálohy 50% ceny DO 29. KVĚTNA 2024.
  • Zájezd počítá alespoň s počtem 30 osob.
  • Odkaz na leták, podrobný itinerář cesty a veškeré další informace.