V naší farnosti se tuto novénu modlíme společně v rozmezí daných dní po každé mši svaté
V úterý 7. května a ve čtvrtek 9. května v Sudicích ve farním kostele v 18 hod.